COVID19 bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců

Vážená paní děkanko,


obracím se na vás jménem základní odborové organizace FHS UK s žádostí, aby byla neprodleně zveřejněna podrobná pravidla a opatření týkající se výuky v zimním semestru, kdy budeme stále čelit pandemii Covid-19. Tato povinnost zaměstnavatele vyplývá ze zákoníku práce (§101, §102, viz níže). Podotýkám, že aktuálně platná opatření týkající se Covid-19 (viz https://fhs.cuni.cz/FHS-2480.html) jsou nejasná, vnitřně rozporuplná a zdaleka nenabízí všechny informace, které vyučující i studující nutně potřebují.


Nejasné je například, komu mají studující prokazovat svou bezinfekčnost. Rozpor plyne z povinnosti prokazovat bezinfekčnost a souběžně deklarované dobrovolnosti poskytnutí informací o pozitivním testu či nařízené karanténě v případě studentů. Chybí například informace o tom, zda může vyučující například požadovat potvrzení o bezinfekčnosti či nošení respirátorů během výuky i zkoušení a na základě čeho může potvrzení nebo nošení respirátorů požadovat. Není ani jasné, za jakých podmínek a jak má probíhat prezenční, hybridní či distanční výuka. Může se například vyučující v tomto ohledu rozhodnout na základě vlastního uvážení (s ohledem na to, jakým rizikům čelí jeho věková kohorta)? Jaké jsou povinnosti vyučujících ke studujícím, kteří se odmítnou účastnit prezenční výuky a zároveň odmítnou prokázat svou bezinfekčnost či povinnost karantény? Jak mají postupovat vyučující, kteří prodělali onemocnění Covid-19, ale blíží se jim půlroční lhůta od onemocnění a ještě se nemohli očkovat?


Ale jsou zde i ryze technické otázky typu: Jsou již všechny seminární a přednáškové místnosti vybaveny příslušnou technikou (kamery, prostorové mikrofony), aby mohla probíhat hybridní výuka? Jaké bude podpora vyučujících ohledně používání této techniky? Počítá se s nějakým proškolením? Podotýkám, že například na Pedagogické fakultě UK všechny přednáškové a seminární místnosti takto dovybaveny byly.


Musím také poukázat na významnou asymetrii v současném postavení a možnostech vyučujících a studujících. Vyučující jako skupina čelí výrazně vyšším rizikům v souvislosti s onemocněním Covid-19 a přitom není vůbec jasné, jaké jsou jejich možnosti se před ním chránit, pokud studující nemají povinnost hlásit svou bezinfekčnost, ani nosit respirátory při výuce. Zároveň jsou vyučující vystaveni riziku povinné karantény (se všemi negativními dopady na jejich osobní a rodinný život) v případě, že některý studující bude mít pozitivní test na Covid-19 či onemocní.


Žádám vás proto o neprodlené zveřejnění podrobných pravidel a opatření, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.


Se srdečným pozdravem

Petr Pavlík

předseda ZO FHS UK

(7. 9. 2021)


Poslední změna: 14. říjen 2021 22:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Odborová organizace

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - LibeňJak k nám