• O nás

O nás

Vítejte

na stránkách naší odborové organizace, která byla založena 20. července 2008 a jejíž činnost byla obnovena v prosinci 2019 jako partnera našemu zaměstnavateli, Fakultě humanitních studií UK, v pracovně-právních a sociálních otázkách týkajících se zaměstnanců. Podle stanov Vysokoškolského odborového svazu (VOS) je jejím posláním zejména:

• obhajovat práva a zájmy svých členů a členek, jejich sociální, ekonomické, profesní požadavky a jiné potřeby; cílem je prosazení spravedlivých pracovněprávních a sociálních podmínek členek a členů VOS vůči zaměstnavatelům a orgánům veřejné správy,

• navrhovat změny ke zlepšení stávajících pracovních a životních podmínek zaměstnankyň a zaměstnanců vysokých škol (tj. nejen členů a členek, ale i akademických pracovnic a pracovníků, kteří nejsou sdruženi v odborech, stejně jako technicko-hospodářských pracovníků a pracovnic); cílem je umožnit vysokým školám a jejich pracovnicím a pracovníkům plnit lépe jejich poslání a upevňovat dobré vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.Poslední změna: 11. březen 2021 13:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Odborová organizace

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


e-mail


Jak k nám