• Vyjádření a apely
  • Dopis zaměstnankyním a zaměstnancům ve věci výstražné stávky 17. října 2023

Dopis zaměstnankyním a zaměstnancům ve věci výstražné stávky 17. října 2023


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

jako stávkový výbor FHS UK se na Vás, akademické i neakademické zaměstnance a zaměstnankyně, obracíme ve věci stávky.

 

Více než dekádu klesají veřejné investice do vysokého školství. Aktuální dluh oproti roku 2009 činí 10-11 miliard korun ročně. To vše se přitom odehrává v situaci, kdy má ČR třetí nejnižší podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí v EU a v následujících letech očekává nástup výrazné populační vlny právě na vysokých školách. Nečinnost vlády a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k nápravě této alarmující situace po našich protestech v loňském akademickém roce ukazuje, že není jiné cesty, než náš tlak dále stupňovat. Každý měsíc se přesvědčujeme na výplatních páskách a v nesčetně dalších situacích, kdy chybí peníze na elementární činnosti spojené s vykonáváním našich profesí, že tato situace je neudržitelná. Nejtíživěji přitom nedostatek financí dopadá právě na humanitní fakulty.

 

Výbor základní organizace VOS FHS UK se tak na své schůzi 2. října 2023 rozhodl vyhlásit na úterý 17. října 2023 jednodenní výstražnou stávku. Její požadavky, směřované k vládě ČR, jsou tyto:


- navýšení financování vysokého školství ve státním rozpočtu na rok 2024 tak, aby univerzity mohly zajistit důstojné mzdové a pracovní podmínky pro své zaměstnance a zaměstnankyně, a to zejména na fakultách humanitního a sociálně vědního směru

- přijetí závazného střednědobého výhledu růstu poměrných výdajů na VŠ vůči HDP na úroveň průměru zemí OECD

- přijetí novely VŠ zákona, která zásadně zlepší ekonomické, pracovně právní a sociální podmínky doktorandek a doktorandů.

 

Stávku organizujeme v dohodě s vedením Vysokoškolského odborového svazu a v součinnosti s odborovými organizacemi dalších fakult Univerzity Karlovy a dalších univerzit v České republice.

 

Při organizování stávky se odvoláváme na právo stávkovat za hospodářské a sociální zájmy, které stanoví Listina základních práv a svobod (hlava IV, čl. 27, odst. 4) a na judikaturu Nejvyššího soudu (Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 11. 2002, sp. zn. 21 Cdo 2104/2001).


Ke stávce se můžete přihlásit a deklarovat svůj záměr se jí účastnit tak, že podepíšete podpisový arch, který je k dispozici u těchto kolegyň a kolegů: Jan Bierhanzl (Katedra filosofie, 2.24), Dana Bittnerová (proděkanka pro vnitřní vztahy, 0.16), Petra Ezzeddine (Katedra sociální a kulturní antropologie, 2.09),Ľubica Kobová (Katedra filosofie, 2.40),Alena Košák Felcmanová (Katedra aplikovaných sociálních věd, 2.38), Arnošt Novák (Katedra sociologie, 2.38), Hedvika Novotná (Katedra sociální a kulturní antropologie, 2.08), Kristina Anna Vyletová (Studijní oddělení, 1.01) a Marie Zetová (Program Elektronická kultura a sémiotika, 2.19). Sběr podpisů je zásadní pro zajištění legitimity stávky a evidenci zúčastněných. Podpisy potřebujeme do pátku 13. října, abychom je mohli včas poskytnout vedení fakulty.


Kolegyně, kolegové, váháte, zda do stávky vstoupit? Prosíme, věnujte pozornost následujícím informacím, které Vám, jak doufáme, s rozhodnutím pomohou.


Zodpovězte si následující 3 otázky:


  1. Máte pocit, že jste adekvátně ohodnoceni vzhledem k náročnosti své profese?

  2. Postupuje podle vás vláda v oblasti vysokého školství v souladu s deklarovanými prioritami?

  3. Mají za této situace zaměstnanci vysokých škol vyhovující a stabilní podmínky pro práci?


Pokud jste odpověděli alespoň jednou NE, prosíme, přidejte se k jednodenní výstražné stávce, která je plánovaná na úterý 17. října. Proč se zapojit:


  1. Vytvořme větší tlak: Přestože od jara soustavně upozorňujeme na neudržitelnost současné situace, vláda dosud nereagovala. Dalším logickým krokem je proto stávka, kterou před veřejností apelujeme na vládu, aby začala brát naše požadavky vážně.

  2. Prokažme solidaritu: Negativní dopady situace na FHS UK nejsou rovnoměrné, a i pokud je někteří z nás nevnímají jako tak palčivé, mnozí stávající i budoucí kolegové a kolegyně podporu potřebují.

  3. Podpořme kolektivní hlas: Společné vyjádření postoje zvyšuje šanci, že naše požadavky budou brány v potaz. Jednotlivec slyšet není a zároveň je případně více ohrožen, pokud protestuje osamoceně.

  4. Přispějte ke zlepšení pracoviště: Cílem je dosáhnout také hmatatelných zlepšení v pracovním prostředí a větší stability, z čehož budou mít užitek všichni.


Praktické informace

● Zapojit se mohou všichni zaměstnanci a všechny zaměstnankyně v kategoriích AP, L, VP i THP. Nemusíte být členem nebo členkou odborů.

● Stávkujete bez nároku na mzdu.


V den stávky

● V den stávky zrušte výuku, přestaňte vykonávat práci, kterou normálně vykonáváte.

● Přidejte se k stávkovým aktivitám. V úterý 17. 10. se mezi 10:00 a 13:00 sejdeme v prostorách naší fakulty a budeme společně diskutovat o situaci na vysokých školách a našich požadavkách, budeme vyrábět také transparenty a pikety. O 13:00 se společně přesuneme na nám. Jana Palacha. Tam se od 14:00 koná protestní shromáždění Vysoké školy na křižovatce: českým univerzitám svítí červená!

● Pozvěte ke stávkovým aktivitám studující a vysvětlete jim důvody současných protestů.

● Sdílejte informace o stávce a o tom, že stávkujete, na svých sociálních sítích.


Aktualizované informace o stávkových aktivitách budeme postupně zveřejňovat na https://linktr.ee/hodinapravdynafhsuk a https://odbory.fhs.cuni.cz.


Děkujeme Vám za spolupráci a jsme vám k dispozici pro jakékoliv další upřesnění.


Se srdečným pozdravem,

za výbor základní organizace VOS FHS UK

 

Petr Pavlík (petr.pavlik@fhs.cuni.cz, +420 724 039 938)

Ľubica Kobová (lubica.kobova@fhs.cuni.cz, +420 608 210 711)

Petr Wohlmuth (petr.wohlmuth@fhs.cuni.cz)Poslední změna: 20. březen 2024 15:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Odborová organizace

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - LibeňJak k nám